Braterska wspólnota naszego klasztoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Paweł Smoła OFMCap; ur. 20.04.1983r. w Kluczborku (diecezja Opolska). Wstąpił do zakonu w roku 2004. Pierwsze śluby złożył 17.09.2006r. Śluby wieczyste 19.03.2011r. Święcenia kapłańskie 19.05.2012r.

Posługiwał w Stalowej Woli jako duszpasterz młodzieży i wikary klasztoru i parafii, następnie w Nowej Soli jako duszpasterz dzieci  i młodzieży, by w lipcu 2021 roku powrócić do Stalowej Woli w roli Gwardiana klasztoru i Proboszcza parafii.

Swoje imieniny obchodzi 29 czerwca

Kontakt: 502 810 851

Br. Paweł Frąckowiak OFMCap; ur. 17.04.1983r. w Nowej Soli (diecezja Zielonogórsko-Gorzowska). Wstąpił do zakonu w roku 2005. Pierwsze śluby złożył 16.09.2007r. Śluby wieczyste 19.03.2013r. Święcenia kapłańskie 17.05.2014r.

Posługiwał w Kielcach i we Wrocławiu jako duszpasterz dzieci i młodzieży. Od 2021 roku pełni funkcje wikarego klasztoru i parafii w Stalowej Woli. Kontakt: 517 248 845

Swoje imieniny obchodzi 29 czerwca

Br. Andrzej Surkont OFMCap; ur. 03.01.1946r. w Mikutach (diecezja Wileńska). Wstąpił do zakonu w roku 1961.Pierwsze śluby złożył 08.07.1962r. Śluby wieczyste 31.08.1969r. Święcenia kapłańskie 18.04.1971r.

W zakonie pełnił wiele funkcji jako przełożony i duszpasterz w parafiach ziem odzyskanych, duszpasterz dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych. Obecnie jako senior naszej wspólnoty w Stalowej Woli, pełni posługę konfesjonału, oraz duszpasterzuje osobom starszym wiekiem.

Swoje imieniny obchodzi 30 listopada

Br. Tadeusz Bargiel OFMCap; ur. 14.10.1952r. w Skomielnej Czarnej (diecezja Krakowska). Wstąpił do zakonu w roku 1969. Pierwsze śluby złożył 25.08.1970r. Śluby wieczyste 11.04.1976r. Święcenia kapłańskie 15.05.1977r.

Przez kilkanaście lat mieszkał w Rzymie, gdzie ukończył studia wyższe i pełnił szereg posług m.in. definitora generalnego. Po powrocie do kraju posługiwał m.in. jako dyrektor domu rekolekcyjnego i duszpasterz rodzin, sióstr zakonnych i grup modlitwy o. Pio. Szereg z tych posług pełni obecnie w naszej wspólnocie.

Swoje imieniny obchodzi 28 października

Br. Jerzy Sylwestrzak OFMCap; ur. 18.04.1955r. w Krośnie (diecezja Przemyska). Do zakonu wstąpił w roku 1974. Pierwsze śluby złożył 07.09.1975r. Śluby wieczyste 19.03.1980r. Święcenia kapłańskie 02.06.1981r.

W zakonie pełnił wiele funkcji, m.in. dyrektora kleryków, wice magistra nowicjatu, ekonoma. Obecnie duszpasterzuje grupom dorosłych, rodzin i siostrom zakonnym jako spowiednik.

Swoje imieniny obchodzi 23 kwietnia

Br. Bolesław Kanach OFMCap; ur. 18.03.1946r. w Kawęczynie (diecezja Rzeszowska). Wstąpił do zakonu w roku 1975. Pierwsze śluby złożył 05.09.1976r. Śluby wieczyste 19.03.1981r. Święcenia kapłańskie 06.06.1982r.

W zakonie pełnił wiele funkcji m.in. dyrektora kleryków, przełożonego oraz duszpasterza. Znany ze swojej pracowitości. Z racji na słuszny wiek obecnie zajmuje się posługą spowiedzi, a z zamiłowania także pracami w klasztornym ogrodzie.

Swoje imieniny obchodzi 29 stycznia

Br. Zbigniew Kasperczak OFMCap; ur. 25.08.1961r. w Kożuchowie (diecezja Zielonogórsko-Gorzowska). Do zakonu wstąpił w roku 1981. Pierwsze śluby złożył 05.09.1982r. Śluby wieczyste 19.03.1987r. Święcenia kapłańskie 05.06.1988r.

W życiu zakonnym posługiwał jako kapelan wojskowy, duszpasterz młodzieży i dorosłych dużą większość życia spędzając na ziemiach zachodnich naszego kraju. W naszej wspólnocie duszpasterzuje jako spowiednik i opiekun grup modlitwy.

Swoje imieniny obchodzi 17 marca

Br. Jarosław Sójka OFMCap; ur. 04.01.1962r. w Pile (diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska). Do zakonu wstąpił w roku 1981. Pierwsze śluby złożył 05.09.1982r. Śluby wieczyste 19.03.1987r.

W zakonie pełnił wiele funkcji, m.in. furtiana, zakrystiana, gospodarza i ogrodnika. W Stalowowolskiej wspólnocie pełni głównie posługę ogrodnika, ale spotkamy go także na furcie zakonnej i w zakrystii.

Swoje imieniny obchodzi 21 stycznia

Br. Wojciech (Leon) Błaszczyszyn OFMCap; ur. 24.03.1961r. w Kluczborku (diecezja Opolska). Do zakonu wstąpił w roku 1982. Pierwsze śluby złożył 11.09.1983r. Śluby wieczyste 19.03.1988r. Święcenia kapłańskie 27.05.1989r.

W zakonie przez wiele lat pełnił posługę duszpasterza dzieci, zwłaszcza przedszkolaków, ale także katechety opiekuna ministrantów itp. W naszej wspólnocie duszpasterzuje przedszkolakom, dorosłym, oraz pełni posługę konfesjonału.

Swoje imieniny obchodzi 23 kwietnia

Br. Adam (Maciej) Buk OFMCap; ur. 24.02.1961r. w Łańcucie (diecezja Rzeszowska). Do zakonu wstąpił w roku 1984. Pierwsze śluby złożył 22.09.1985r. Śluby wieczyste 19.03.1990r.

W zakonie pełnił wiele funkcji, m.in. furtiana, zakrystiana, gospodarza, oraz eksperta d.s. Balsamu Kapucyńskiego, którego skład zna jako jeden z nielicznych żyjących braci. W naszej wspólnocie pełni głównie funkcje zakrystiana.

Swoje imieniny obchodzi 24 grudnia

Br. Kazimierz Golec OFMCap; ur. 20.02.1973r. w Tarnowie (diecezja Tarnowska). Do zakonu wstąpił w roku 1993. Pierwsze śluby złożył 25.09.1994r. Śluby wieczyste 19.03.1999r. Święcenia kapłańskie 20.05.2000r.

W zakonie pełnił wiele funkcji, m.in. proboszcza i gwardiana, ekonoma, katechety  i duszpasterza młodzieży zwłaszcza harcerzy. W naszej wspólnocie posługuje jako katecheta dzieci i główny duszpasterz dziecięcy.

Swoje imieniny obchodzi 04 marca

Br. Rafał Tański OFMCap; ur. 30.05.1975r. w Działdowie (diecezja Toruńska). Do zakonu wstąpił w roku 1995. Pierwsze śluby złożył 22.09.1996r. Śluby wieczyste 19.03.2004r. Święcenia kapłańskie 21.05.2005r.

W zakonie pełnił funkcje wikarego i ekonoma oraz proboszcza. był także katechetą dzieci i młodzieży, oraz duszpasterzem wielu grup zarówno dziecięcych, młodzieżowych, jak i osób dorosłych. W lipcu 2023 roku dołączył do naszej wspólnoty, gdzie posługuje jako duszpasterz młodzieży i grup charyzmatycznych.

Swoje imieniny obchodzi 29 września

Br. Stanisław Borczuch OFMCap; ur. 15.05.1969r. w Tarnowie (diecezja Tarnowska). Do zakonu wstąpił w roku 2000. Pierwsze śluby złożył 15.09.2022r. Śluby wieczyste 19.03.2007r.

W zakonie pełnił funkcje ogrodnika, zakrystiana oraz furtiana w wielu naszych domach zakonnych. W lipcu 2023 roku dołączył do naszej wspólnoty, gdzie posługuje w głównej mierze jako furtian klasztoru i opiekun sklepiku klasztornego.

Swoje imieniny obchodzi 8 maja

Br. Robert Rabka OFMCap; ur. 06.08.1969r. w Jasienicy Rosielnej (diecezja Przemyska). Do zakonu wstępował dwukrotnie. Pierwsze śluby złożył 04.09.2010r. Śluby wieczyste 19.03.2014r. Święcenia kapłańskie 28.09.1994r.

W zakonie pełnił funkcje wikarego parafii i klasztoru w Terni (Italia), w Sofii (Bułgaria) i w Stalowej Woli, prowincjalnego moderatora wspólnot franciszkańskich FZŚ, WF Tau i MF Tau, ekonoma w Skomielnej Czarnej i w Stalowej Woli oraz duszpasterza o wszechstronnym wachlarzu zainteresowań. Obecnie duszpasterzuje grupom dorosłych, rodzin i siostrom zakonnym jako spowiednik, a także jako koordynator prowincjalny Warsztatów Modlitwy i Życia.

Swoje imieniny obchodzi 17 kwietnia

Br. Kacper Stec OFMCap; ur. 11.06.1994r. w Stalowej Woli (diecezja Sandomierska). Do zakonu wstąpił w roku 2013. Pierwsze śluby złożył 12.09.2015r. 

Obecny w naszej wspólnocie od lutego 2023 roku, jest katechetą młodzieży licealnej i opiekuje się grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.

Swoje imieniny obchodzi 6 stycznia

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe