Młodzież Franciszkańska Tau

Wspólnota młodych ludzi, którzy pragną podążać po śladach św. Franciszka drogą do Boga w bratersko siostrzanej wspólnocie.

Kilka migawek z życia naszej wspólnoty

Młodzież Franciszkańska Tau

Stalowa Wola

Kilka słów o tym, kim jesteśmy

A oto wyjątkowe grono podkarpackich MF-owiczów. Nasze główne cechy?
Gościnność, oryginalność, umiłowanie jedzenia i niepodważalne szaleństwo. Jesteśmy młodą wspólnotą z niezwykle młodą średnią wieku. Naszym niezwykle cierpliwym pasterzem jest brat Kacper, który wraz z odpowiedzialnymi próbuje naszą wspólnotę ucywilizować.

Młodzież Franciszkańska Tau to katolicka wspólnota ludzi młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczać życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu. Przynależy ona do duszpasterstwa Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Opiekę prawno-duchową nad nią sprawuje Minister Prowincjalny tejże Prowincji.

Młodzież Franciszkańska Tau rządzi się swoimi Statutami, zatwierdzonymi przez Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, dnia 2 sierpnia 2018 roku. Statut ten przedstawia dążenia i wartości, jakimi inspiruje się Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau, oraz prezentuje jej misję i strukturę organizacyjną. Statut wyznacza jej program działania i główne cele formacji w duchu chrześcijańsko-franciszkańsko-kapucyńskim na drodze katechumenatu pochrzcielnego w Kościele Katolickim.

W trakcie 5-letniej formacji młody człowiek dzięki Wspólnocie może odszukać swoje miejsce w Kościele. Rozeznaje swoje powołanie, a następnie kontynuuje franciszkańską drogę nawrócenia tak w świecie jak i w różnych wspólnotach religijnych, ze szczególnym uwrażliwieniem na te, które realizują charyzmat świętych Patronów: św. Franciszka i Klary z Asyżu oraz św. Bernarda z Corleone i św. Małgorzaty z Cortony.

 
quotes123.png

O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał; Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; nie tyle szukał miłości, co kochał. Ponieważ dając siebie, otrzymujemy; zapominając o sobie, odnajdujemy siebie; a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.

św. Franciszek z Asyżu

Zapraszamy do kontaktu

MF Tau, nosząc w swojej nazwie Tau jest przekonana, że to coś więcej niż tylko prosta, wyróżniająca nazwa. Ten biblijny i franciszkański znak, oznacza tożsamość tych, którzy się na niego powołują, jakby nim podpisują; wskazuje na pewną postawę, pewien swoisty styl, klimat przeżywania ich wiary; w tym sensie wskazuje pewną „duchowość”, która za nim stoi. Duchowość Tau nie jest jednak jakimś nowatorskim, samoistnym, sekciarskim tworem, „w którym jedynie jest zbawienie”. Przeciwnie, jest pewnym szczególnym wyrazem duchowości chrześcijańskiej, katolickiej i franciszkańskiej, powstałym ze spoglądania przez pryzmat znaku Tau.

Jeśli chcesz poznać tę duchowość zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się co tydzień w środy około godziny 19.30 w salce znajdującej się w STAREJ STODOLE

br. Kacper Stec OFMCap

Asystent MF Tau

w naszej parafii

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe