Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

„BARANEK ZWYCIĘŻYŁ”

Wspólnota odnowy charyzmatycznej, która pod przewodnictwem Ducha Świętego pragnie odkrywać Bożą wolę w swoim życiu.

Ostatnie wydarzenia z historii naszej wspólnoty

Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie

Zaproszenie na Seminarium Wiary w Duchu Świętym

5-6.11.2022
Podkarpackie Forum Charyzmatyczne

11.08.2022
Pożegnanie br. Piotra Kucharzewskiego

17-18.10.2022
Nocne czuwanie w Częstochowie

16-23.07.2022 Rekolekcje w Skomielnej Czarnej

Kilka słów o tym, kim jesteśmy

Oto Ja ześlę na was obietnice mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni
mocą z wysoka. Łk. 24,49.
Posłuszni słowom Jezusa uczniowie nie opuścili Jerozolimy, otrzymali moc z wysoka i głosili ewangelię. Dwa tysiące lat później w 1996 r do wspólnoty braci mniejszych kapucynów w Rozwadowie przybył Ojciec Adam Dzierżanowski, który był inicjatorem, założycielem i pierwszym moderatorem wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii. Charyzmatem wspólnoty jest radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – ta radość znamionuje naszą wspólnotę. Stąd nazwa wspólnoty – „Baranek Zwyciężył”.
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest wspólnotą charyzmatyczną, która troszczy się o osobiste przyjęcie osoby Ducha Świętego, jego obecności i mocy w życiu każdego z nas. Jesteśmy grupą wiernych, którzy doświadczyli łaski wylania Ducha Świętego, przez co życie nasze stało się przemienione, a my zostaliśmy wezwani do nowej wspólnoty z Jezusem i ofiarowania naszego życia Kościołowi.
Podstawowym charyzmatem naszej wspólnoty jest Ewangelizacja poprzez głoszenie Kerygmatu.
Dzieła wspólnoty to:
– Seminarium Odnowy Wiary (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy);
– Kurs ALFA dla dorosłych;
– Kurs dla małżeństw wg, ALFA;
– Rekolekcje Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi;
– Posługa podczas mszy św. z modlitwą o uzdrowienie;
– Posługa modlitwą wstawienniczą;

W każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się o godz. 19.00 na Eucharystii wspólnotowej oraz modlitwie uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. W każdy trzeci czwartek miesiąca uczestniczymy we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. W pozostałe czwartki miesiąca spotykamy się w Sali Jana Pawła II o 19.00 na spotkaniach modlitewnych. Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich chętnych. Każda osoba może przyjść i uczestniczyć w spotkaniu. Podczas spotkań modlitewnych śpiewem i modlitwą spontaniczną uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Czytamy i rozważamy słowo Boże. Na spotkaniach obecny jest kapłan, moderator wspólnoty.
Animatorzy i osoby regularnie przychodzące na spotkania modlitewne, i uczestniczą w spotkaniach formacyjnych wspólnoty :
– Seminariach Odnowy Wiary (ostatnio „Seminarium ze Świętym Franciszkiem”, „Seminarium o wspólnocie”, „Seminarium uzdrowienia wewnętrznego”);
– Spotykaniach w małych grupach biblijnych by rozważać i dzielić się Słowem Bożym;
– Rekolekcjach wakacyjnych;
– Dniach skupienia;
– Wyjazdach integracyjnych w góry;
– Ponadto każdego roku uczestniczymy w charyzmatycznych wydarzeniach diecezjalnych i ogólnopolskich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
Te wszystkie dzieła nadzoruje kapłan – moderator wspólnoty, którym jest brat Tomasz Pilch.

Na czele wspólnoty stoi lider, a dzieła wspólnoty realizowane są przez animatorów – liderów poszczególnych diakonii. Zarówno Eucharystia, spotkania modlitewne oraz wszystkie inne dzieła wspólnoty są otwarte dla każdego chętnego, jeżeli masz pragnienie uczestniczenia czy to w Eucharystii, czy w spotkaniu modlitewnym, czy dziełach wspólnoty, to jesteś bardzo mile widziany/a przez nas.

quotes123.png

„Odnowa w Duchu będzie prawdziwa i da Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, że wzbudzi nadzwyczajne dary i charyzmaty, lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia doprowadzi jak najwięcej wiernych do cierpliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by coraz lepiej poznać tajemnicę Chrystusa i świadczyć o niej”

św. Jan Paweł II

Zapraszamy do kontaktu

Przypominamy że nasze spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 19.00. W pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się na Eucharystii w kościele, w pozostałe czwartki spotykamy się w sali Jana Pawła II.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przyjdź lub skontaktuj się z br. Tomaszem, lub liderem wspólnoty Janem, których możesz zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Jan Zając

Lider Katolickiej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Baranek Zwyciężył”

Kontakt mailowy:

jan.zajac.mmr@gmail.com

Kontakt telefoniczny:

667 664 017

br. Tomasz Pilch OFMCap

Kapelan Katolickiej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Baranek Zwyciężył”

Kontakt mailowy: 

tomasz.pilch@icloud.com

Kontakt telefoniczny: 

507 344 539

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe