sakramentalia

Pogrzeb Katolicki

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1680

Słów kilka o śmierci

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”.

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1681-1683

Przygotowanie do pogrzebu katolickiego powinno odbywać się w duchu nadziei, ponieważ chrześcijanin jest człowiekiem nadziei na ponowne spotkanie się w domu naszego Ojca w niebie.

Istotne jest, oprócz załatwienia „formalności” związanych z pogrzebem, aby podczas Mszy Świętej za zmarłego uczestniczyć w niej w pełni, a więc przyjąć także Komunię Świętą w intencji osoby zmarłej. Aby to zrobić należy być w stanie łaski uświęcającej, a więc przystąpić wcześniej do spowiedzi świętej, by otrzymać rozgrzeszenie za swoje grzechy.

Przykre jest to, że wiele osób nie mogąc otrzymać rozgrzeszenia przystępuje do komunii świętokradzkiej, czyniąc to tylko na pokaz wobec rodziny i znajomych, całkowiecie nie zdając sobie sprawy z tego jaki grzech popełniają i jak bardzo zasmucają tym Boga.

Przykre jest też to, zże wiele osób choć mogłoby przystąpić do sakramentu spowiedzi nie czyni tego lekceważąc sobie ten dar, który mogliby ofiarować za zmarłego przyjmując Jezusa w Komunii Świętej.

Zachęcamy by podejść do tego momentu pogrzebu i uczestnictwa w Mszy Świętej żałobnej z należytym przygotowaniem i szacunkiem.

Jak zgłosić pogrzeb

Aby zgłosić pogrzeb w naszej parafii należy niezwłocznie przybyć do klasztoru (najlepiej w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej), w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu, spisania wszelkich potrzebnych danych, które są niezbędne do tego by pogrzeb się odbył. Przynosimy wówczas następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zaświadczenie (jeśli jest) o przyjętych przez osobę zmarłą sakramentach od kapelana szpitala, duszpasterza
  • Jeśli osoba zmarła nie należała do naszej parafii potrzebne jest pozwolenie na pogrzeb od proboszcza miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

UWAGA!

Pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego załatwiamy w pierwszej kolejności.

Należy wcześniej telefonicznie zapytać się o możliwość pogrzebu w naszej parafii, ale to jeszcze nie jest zgoda, że u nas pogrzeb się odbędzie. Formalności u nas będą załatwiane po przedstawieniu pisemnego pozwolenia.

Ostrzegamy też przed praktyką załatwienia „kościelnych formalności” w zakładzie pogrzebowym bez potrzeby udania się do parafii. Nie ma u nas takiej praktyki. Nawet jeśli w pierwszej kolejności rodzina zmarłej osoby udała się do zakładu pogrzebowego, nawet gdy przedstawiciele zakładu pogrzebowego dzwonili w imieniu rodziny do naszej parafii w celu dopytania się o możliwość pogrzebu czy ustalenia daty i godziny ceremonii, i tak wszystkie sprawy dotyczące ceremonii religijnej omawia się w naszej kancelarii przedstawiając w/w dokumenty.

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe