1. Dla serwisu: stalowawolakapucyni.pl

Wiadomości ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu internetowego: www.stalowawolakapucyni.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, administrator serwisu, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jakim dane przekazane przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego stalowawolakapucyni.pl (zwanego dalej „Serwisem”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) udostępnionych przez
Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli, ul. Klasztorna 27, 37-464 Stalowa Wola, Polska, NIP: 8652065449 zwana danej Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator zapewnia Użytkownikom korzystanie z serwisu w sposób anonimowy, nie wymaga i nie udostępnia możliwości rejestracji Użytkowników w Serwisie. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje zawierające datę, czas wizyty, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

*prowadzenia pomiaru aktywności na stronie i ulepszania treści oraz usług Serwisu,

*publikowania w serwisie danych osobowych osób będących członkami wspólnoty zakonnej w celach informacyjnych

*publikowania w serwisie danych osobowych osób liderów wspólnot religijnych gromadzących się przy parafii

*publikowania w serwisie danych osobowych osób pełniących przy parafii różne funkcje wymagające podawania ich danych kontaktowych publicznie

*zapisu za pośrednictwem formularzy kontaktowych do uczestnictwa w różnego
rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przy parafii

*publikacja zdjęć i wydarzeń z życia parafii

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia
pomiaru oraz ulepszania treści oraz usług podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W zakresie publikowania w serwisie danych osobowych osób będących członkami wspólnoty zakonnej w celach informacyjnych, liderów wspólnot religijnych gromadzących się przy parafii oraz osób pełniących przy parafii różne funkcje podstawą prawną przetwarzania danych są zgody na publikację pozyskane od tych osób.

W zakresie zapisu za pośrednictwem formularzy kontaktowych do uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przy parafii, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika podczas korzystania z formularza.

W zakresie zapisu danych w postaci foto lub wideo jest zgoda pozyskana przez osobę, którą wyraża poprzez uczestnictwo w danym wydarzeniu odbywającym się na terenie parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli.

Udostępnianie danych

Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych
osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych.
Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów ścigania lub innych
podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub praw innych Użytkowników.
Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta
Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu, administrujące Serwisem oraz świadczące usługi IT na rzecz Administratora).
W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.
Lista ww. podmiotów znajduje się na końcu tego dokumentu.
Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu:

1. Prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe
Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może
domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.

6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: w określonych sytuacjach (np. w
odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również
prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać
zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy:
*Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego
interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te
okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
*dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
*przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie, a dane te są możliwe do zidentyfikowania i
powiązania z Użytkownikiem.

 

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest
niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administrator roszczeń w stosunku do Użytkowników.

Polityka Cookies i innych mechanizmów automatycznego zbierania danych

Pliki cookies używane w Serwisie.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, tak jak robią to prawie wszystkie witryny internetowe. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania stron internetowych.

Nasze pliki cookies pomagają nam:

*usprawniać naszą stronę, aby działała zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników,

*zapamiętać ustawienia podczas wizyt Użytkowników i między wizytami,

* poprawiać prędkość i bezpieczeństwo strony,

*umożliwiać udostępnianie stron w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, instagram itp.

*nieustannie ulepszać naszą stronę internetową dla Ciebie,

Nie używamy plików cookies do:

*gromadzenia wszelkich danych osobowych (bez Twojej wyraźnej zgody),

*zbierania jakichkolwiek poufnych informacji (bez Twojej wyraźnej zgody),

*przekazywania danych umożliwiających identyfikację osobom trzecim.

Więcej o stosowanych przez nas plikach cookies:

1. Udzielanie nam zgody na używanie plików cookies
Jeśli ustawienia twojego oprogramowania (twojej przeglądarki), którego używasz do
przeglądania tej strony, są dostosowane tak, aby akceptować pliki cookies, i wchodząc na naszą stronę internetową nie zmienisz tych ustawień, oznacza to, że akceptujesz stosowane przez nas pliki Cookies. Jeśli chcesz usunąć lub nie używać plików cookies z naszej strony, musisz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej z której korzystasz wchodząc w jej panel kontrolny i odnajdując zakładkę z ustawieniami plików cookies, jednak może to oznaczać, że nasza strona nie będzie działać tak, jak byś tego oczekiwał.

W naszej witrynie stosujemy następujące pliki cookies:

*Pliki cookies funkcji witryny (nasze własne pliki cookies):
używamy plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Mechanizmy naszej
strony oparte o pliki cookies to: zapamiętywanie, czy zaakceptowałeś nasze warunki
dot. plików cookies i polityki prywatności.

Pliki cookies stron trzecich stosowane w naszej witrynie:

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, obejmuje funkcje dostarczane przez strony trzecie. Nasza strona zawiera następujące pliki cookies
stron trzecich:

*Anonimowe pliki cookies dotyczące statystyk odwiedzin
Używamy plików cookies do tworzenia statystyk odwiedzin, takich jak liczba osób, które odwiedziły naszą stronę, rodzaj technologii jakiej używają (np. Mac lub Windows, które pomaga określić, kiedy nasza strona nie działa tak, jak powinna dla poszczególnych technologii), jak długo spędzają czas na stronie, na jakie strony patrzą korzystając z naszej witryny itp. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę. Te tak zwane programy „analityczne” informują nas również anonimowo, w jaki sposób ludzie trafili na tę stronę (np. z wyszukiwarki lub z Facebooka).

 

Wyłączanie plików Cookies

Aby wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce, zapoznaj się z instrukcją obsługi ustawień przeglądarki u swojego operatora. Zazwyczaj robimy to wchodząc w ustawienia przeglądarki w prawym górnym rogu, klikamy w prywatność i bezpieczeństwo i odnajdujemy informację dotyczącą ciasteczek (plików cookies), gdzie  w zależności od preferencji możemy je całkowicie wyłączyć, lub dokonać zgody na niektóre z nich.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz
ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach
(wystarczy kliknąć w dany link):

– w przeglądarce Chrome

– w przeglądarce Firefox

– w przeglądarce Internet Explorer

– w przeglądarce Opera

– w przeglądarce Safari

– w przeglądarce Microsoft Edge

Lista podmiotów korzystających z gromadzonych danych

Firma hostingowa:

hostido.pl Gałązka Spółka Jawna ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

https://hostido.pl/kontakt