PRZETARG NA INWESTYCJE W KLASZTORZE

OGŁOSZENIE WYBORU OFERTY I WYKONAWCY – OKNA W KLASZTORZE

Zapytania ofertowe na inwestycję z dnia 26.01.2024r:

„Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych 

w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Zamawiającego w Regulaminie udzielania zamówień o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych. – Regulamin Nr 1/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty do pobrania:

Przeprowadzenie wizji lokalnej planowane jest na 20 lutego 2024r. na godzinę 11.00 i 01 marca 2024r. także na godzinę 11.00.

Oferty należy składać do dnia 05 marca 2024r. do godziny 12.00, osobiście na furcie klasztoru, lub  za pośrednictwem operatora pocztowego.

PRZETARG NA INWESTYCJE W KLASZTORZE

Zapytania ofertowe na inwestycję z dnia 05.01.2024r:

„Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych 

w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Zamawiającego w Regulaminie udzielania zamówień o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych. – Regulamin Nr 1/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty do pobrania:

Przeprowadzenie wizji lokalnej planowane jest na 23 stycznia 2024r. godzina 10.00. Brak odbycia wizji lokalnej jest podstawą do odrzucenia oferty.

Oferty należy składać do dnia 08 Lutego 2024r. do godziny 12.00, osobiście na furcie klasztoru, lub  za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

PRZETARG NA INWESTYCJE W KLASZTORZE

Zapytania ofertowe na inwestycję z dnia 20.12.2023r:

„Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych 

w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Zamawiającego w Regulaminie udzielania zamówień o wartości przekraczającej kwotę 130 000 złotych. – Regulamin Nr 1/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2024r. do godziny 12.00, osobiście na furcie klasztoru, lub  za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odpowiedzi na pytania po wizji lokalnej w klasztorze

 

"Franciszku, idź odbuduj mój kościół".

Remont

„Termomodernizacja zabytkowego zespołu klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie”

Prawie 300 letni klasztor, miejsce obecności Braci Mniejszych Kapucynów, którzy starają się służyć lokalnej społeczności jak tylko najlepiej potrafią,  wymaga co rusz jakichś prac remontowo-konserwacyjnych. Tym razem czeka nas większa inwestycja związana z termomodernizacją  obiektu, a więc wymianą okien, instalacją fotowoltaiki i pomp ciepła, zmianą systemu ogrzewania całego kompleksu klasztornego i inne prace które wchodzą w całość przygotowanego projektu.

Jednocześnie bardzo pilnej interwencji remontowej domaga się mur klasztorny od strony linii kolejowej, który w niektórych miejscach grozi zawaleniem. Niestety i ten obiekt jest pod nadzorem konserwatora, i koszt takiego remontu na dzień dzisiejszy nie jest w naszym zakresie finansowym, dlatego i tu szukamy sposobności do pozyskania środków na jego remont. 

Suma obu inwestycji to koszt mniej więcej 5 000 000 zł. Sami nie jesteśmy w stanie sprostać takiemu remontowi, dlatego czeka nas dość długie przygotowanie projektów remontowych i zbiórka funduszy zarówno własnych, od indywidualnych darczyńców i  funduszy innych związanych ze złożeniem projektu do konserwatora zabytków czy ministerstwa. 

Jeśli chcesz dołączyć do grona darczyńców, zapraszamy do wsparcia modlitewnego i materialnego tej inwestycji. Bóg zapłać za każdy nawet najmniejszy dar na ten cel.

REMONTY

Ogłoszenia

Nowa wieza i miedziany dach na kosciele OO. Kapucynów w rozwadowie 1978 r
17.12.2021

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie, ul. Klasztorna 27, 37-450 Stalowa Wola zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu energetycznego wraz z kosztorysami na wybrane do realizacji usprawnienia dla zabytkowego zespołu klasztornego w związku z planowanym do realizacji projektem pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego zespołu klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowa wieza i miedziany dach na kosciele OO. Kapucynów w rozwadowie 1978 r
30.12.2021

 Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie, ul. Klasztorna 27, 37-450 Stalowa Wola, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego wraz z kosztorysami na wybrane do realizacji usprawnienia dla zabytkowego zespołu klasztornego w związku z planowanym do realizacji projektem pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego zespołu klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) złożył następujący wykonawca: Usługi Budowlane Grzegorz Duda.

Ważne dokumenty do pobrania

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe