Warsztaty

Modlitwy i życia

To propozycja przeznaczona dla tych, którzy pragną poprzez indywidualną modlitwę, medytację i chrześcijańską formację zbliżyć się do Boga i stać się Jego apostołem.

Ostatnie wydarzenia z historii naszej wspólnoty

18-20.11.2022
Rekolekcje dla prowadzących Stalowa Wola

Msza Posłania dla prowadzących WMiŻ w Krakowie 2019

Msza Posłania dla prowadzących WMiŻ Stalowa Wola 2021

Kilka słów o tym, kim jesteśmy

Warsztaty Modlitwy i Życia (WMŻ) założył w 1984 roku pochodzący z Hiszpanii o. Ignacio Larrañaga, kapucyn, który przez większość życia pracował na misjach w Ameryce Południowej, głównie w Chile. Z biegiem czasu warsztaty stały się coraz bardziej popularne i obecnie mają miejsce w 40 krajach świata, a od 2018 roku odbywają się także w Polsce. Warsztaty, ich program i materiały są zatwierdzone przez watykańską Kongregację do Spraw Świeckich (od 1997 r.). WMŻ to 15 sesji odbywających się raz w tygodniu, po 2 godziny każda, podczas których uczestnicy poznają i praktykują sztukę modlitwy, przechodzą swoistą szkołę życia oraz odkrywają, czym jest powołanie do bycia apostołem Chrystusa. Warsztaty stymulują wrażliwość uczestników w trzech aspektach: relacji z Bogiem, ze sobą samym oraz z bliźnimi.

Czym są Warsztaty Modlitwy i Życia? Są przede wszystkim skutecznym programem Nowej Ewangelizacji zbudowanym w oparciu o słowo Boże i duchowość chrześcijańską. Uczestnicy warsztatów uczą się modlić modląc się, a jednocześnie przemieniają swoje codzienne życie przez konkretną praktykę zadań do wykonania na dany tydzień. Modlitwa przemienia życie, a życie prowadzi do modlitwy.

quotes123.png

„By modlitwa przemieniała życie, a życie prowadziło do modlitwy”

za o. Ignacym Larranagą

Zapraszamy do kontaktu

Aby dołączyć do WMiŻ, i w ten sposób rozpocząć na nowo swoją przygodę z Panem Bogiem należy skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za WMiŻ w Polsce.

Jeśli pragniesz, zorganizować takie warsztaty w swojej parafii także zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi. Dane poniżej.

br. Robert Rabka OFMCap

Główny prowadzący WMiŻ w Polsce.

Kontakt mailowy: 

robert.rabka@gmail.com

Kontakt telefoniczny:

506 171 835

Rafał Łyko

Sekretarz WMiŻ w Polsce

oraz jeden z prowadzących WMiŻ 

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe