Wspólnota

ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wspólnota dla osób pragnących realizować wezwanie Maryi do modlitwy za cały świat, by w ten sposób wypraszać pojednanie z Bogiem.

Kilka słów o tym, kim jesteśmy

Międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).

W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodziców. Na poziomie diecezji ustanawiani są w ramach „duszpasterstwa specjalistycznego” duszpasterze diecezjalni „Żywego Różańca”.

Od 2012 Żywy Różaniec posiada sformalizowaną strukturę w postaci Stowarzyszenia Żywy Różaniec, ze statutem zatwierdzonym 22 czerwca 2012 uchwałą Konferencji Episkopatu Polski. Stowarzyszenia ma swoje władze zatwierdzane przez KEP i strukturę krajową oraz diecezjalną. Na czele kilkuosobowego Zarządu stoi moderator krajowy, zaś w diecezji sprawami ŻR zajmuje się moderator diecezjalny. W parafii jest moderator parafialny, którym najczęściej jest ks. proboszcz danej parafii. Z moderatorem parafialnym współpracują osoby świeckie odpowiedzialne za poszczególne koła różańca (róże). Stowarzyszenie ŻR posługuje się Statutem oraz aktualnym Ceremoniałem Żywego Różańca z 2014.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ŻR na podstawie decyzji XIX Krajowego Zjazdu Moderatorów Diecezjalnych z 15 listopada 2021 Różaniec Rodziców został włączony do Stowarzyszenia Żywy Różaniec, z zachowaniem własnych reguł działania i akceptacją dla postanowień statutu ŻR.

Pismem formacyjnym Żywego Różańca jest miesięcznik katolicki Różaniec wydawany przez Wydawnictwo Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Rembertowie.  

quotes123.png

"Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat"

bł. Pius IX Papież

"Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg spływają przez Błogosławioną Maryję"

św. O. Pio

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli chcesz dołączyć do naszej modlitewnej wspólnoty, skontaktuj się z proboszczem parafii br. Pawłem, który jest moderatorem róż różańcowych w naszej parafii.

br. Paweł Smoła OFMCap

moderator Żywego Różańca

w naszej parafii

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe