Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

„LEŚNE PLEMIĘ”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Kilka słów o tym, kim jesteśmy

Korzenie ZHR sięgają 1980 roku, w którym powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) skupiające niezależne, tzw. niepokorne, środowiska harcerzy i instruktorów. Jednym z głównych celów założenia ZHR był powrót do zasad wychowania harcerskiego wypracowanych przez wybitnych instruktorów – twórców harcerstwa w Polsce. W pracy tej czynnie pomagali harcerki i harcerze, z których najstarsi złożyli Przyrzeczenie Harcerskie jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. ZHR nawiązuje bezpośrednio do tradycji skautingu polskiego, powstałego w 1911 r., do wojennej historii organizacji podziemnych: Szarych Szeregów i Hufców Polskich, a także do niezależnego harcerstwa powojennego.

W naszym klasztorze ZHR ma już dosyć długą tradycję.

28 marca 1987 roku o. pwd. Józef Marecki – wówczas prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów po półrocznej pracy duszpasterskiej wśród harcerzy ZHR i innych młodych ludzi zainteresowanych droga harcerską powołał pierwszą próbną drużynę. Była to 7 Rozwadowska Drużyna Harcerzy, której patronem został gen. Józef Haller. Jej numer i patron nawiązywał do historii harcerstwa rozwadowskiego z okresu międzywojennego.

7 września 1987 r. został powołany Szczep Harcerski „Leśne Plemię”, który funkcjonował jako środowisko niezależne.
29 kwietnia 1990 roku odbyło się nadanie Sztandaru, który poświęcił ks. bp Edward Frankowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Nasza harcerska brać spotyka się w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w każdą sobotę. Od godzin rannych poszczególne drużyny spotykają się w harcówkach umiejscowionych w klasztornych piwnicach. Wejście do nich znajduje się po prawej stronie placu kościelnego oznaczone napisem „Kawiarenka Przystań”, gdyż właśnie obok kawiarenki (a w sumie za nią) znajdują się nasze harcówki.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktować się z nami zapraszamy na naszą stronę www, na media społecznościowe lub do kontaktu z kapelanem naszego szczepu br. Kazimierzem.

br. Kazimierz Golec OFMCap

kapelan ZHR

tel. 506 624 148

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe